Ετοιμαστείτε... Κάτι πολύ ενδιαφέρον έρχεται σε λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο