Επιστροφή – Ακύρωση – Αλλαγή Παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας

 • Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας αποστείλετε μας ένα email ή καλέστε μας αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.
 • Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας παρακαλούμε να αρνηθείτε την παραλαβή του πακέτου και να μας ενημερώσετε το συντομότερο τηλεφωνικώς ή μέσω email παρέχοντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.
 • Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, τα τυχόν έξοδα αποστολής των προϊόντων προς την επιχείρηση βαρύνουν τον πελάτη.

Τροποποίηση παραγγελίας

Μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας μόνο με τους εξής τρόπους:

 • Πριν την αποστολή με την εταιρεία ταχυμεταφορών:  Τηλεφωνικά  /  Μέσω email
 • Μετά την αποστολή με την εταιρεία ταχυμεταφορών:
  Μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την επιχείρηση και με την συγκατάθεση αυτής.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος:
  Μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την επιχείρηση και με τη συγκατάθεση αυτής.

Ελαττώματα

 • Η επιχείρηση ευθύνεται και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για την επιστροφή προϊόντων στην περίπτωση που έχουν πραγματικά ελαττώματα τα προϊόντα που παρέλαβε ο καταναλωτής.
 • Εάν υπάρχει ελάττωμα, τότε ο καταναλωτής οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να αποστέλλει με email φωτογραφίες του ελαττωματικού προϊόντος ώστε να διεκπεραιωθεί η επιστροφή του.
 • Επιστροφές (λόγω ελαττώματος) δίχως την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Λανθασμένη αποστολή

 • Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο καταναλωτής η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των λανθασμένων προϊόντων και να αποστείλει τα ορθά.
 • Εάν τα προϊόντα που επιθυμεί ο καταναλωτής δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση τότε θα επιστρέφονται τα χρήματα εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων που εστάλησαν εσφαλμένα.
 • Τεκμαίρεται ότι λανθασμένη αποστολή προϊόντων δεν έχει συντελεστεί εάν παρέλθουν 14 ημέρες από την παραλαβή τους από τον καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο που έχει καταδείξει για την παραλαβή τους.

Υπαναχώρηση

 1. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
 2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για παραγγελίες που εκτελούνται με ειδική παραγγελία-ήτοι για προϊόντα που δεν είναι έτοιμα και κατασκευάζονται με βάση τις δικές σας οδηγίες/απαιτήσεις.
 3. Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για παραγγελίες που περιλαμβάνουν βρώσιμα προϊόντα.
 4. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
 5. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενη προς την επιχείρηση.
 6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
 7. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.thecakery.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση.
 8. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
 9. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

 1. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης και αποστολής, καθώς και τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
 2. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωση επιλογής διαφορετικού μέσου πληρωμής, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
 3. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 4. Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων βαρύνουν πάντα τον καταναλωτή.